Meteen naar de inhoud

Mijn werkwijze

Elke sessie bepaal jij het onderwerp. 
Afhankelijk van het probleem, gebruik ik de verschillende toepassingen om jou zo goed mogelijk te helpen. Soms geef ik ook wat “huiswerk” mee, om je alert en gefocused te houden. Weet dat ik je grootste supporter ben, ookal zal ik je soms liefdevol confronteren of vragen stellen die je aan jezelf niet durft te stellen. Ik doe dit altijd met de beste bedoelingen, om jouw vooruit te helpen op je pad.


Het eerste gesprek is altijd gratis.Dit is een kennismakingsgesprek om naar de kern van je probleem te gaan. We leren elkaar wat beter kennen, je voelt of er een klik is, en samen kijken we wat het beste traject voor jou kan zijn.

Soorten coachings waar ik je mee kan helpen:

  • Oplossingsgerichte coaching met je sterktes voorop gesteld
  • Een coaching in de natuur, tijdens een wandeling
  • Positieve psychologie
  • Mindfulness, met als onderdeel Cognitieve Gedragstherapie
  • Neurolinguistisch programmeren

Bijdrage Kennismakingsgesprek: Gratis
Bijdrage Individuele Coachingsessie: € 75 voor 1 uur coaching

Ik heb tijdens de individuele Coachingsessies geleerd dat ik de tijd mag nemen om mezelf te leren kennen, rustig en met kleine stappen vooruit. De doortastendheid van Kelly en haar eigen levenservaring hebben mij de inzichten gegeven die ik nodig had om verder te kunnen gaan.

Lotte

Oplossingsgerichte Coaching

Ik ben ervan overtuigd dat jij zelf kan ontdekken wat goed voor je is, en wat je wil bereiken. De oplossing ligt in jezelf, maar als je het bos door de bomen niet meer ziet, dan is dat een blinde vlek geworden. Samen gaan we in gesprek en ik help je om terug meer helderheid te krijgen, ik steun je en ik help je door vragen te stellen als je vastloopt. Ik kijk dus ook niet naar je tekortkomingen, maar naar je sterktes. Dit heeft als voordeel dat ik op korte tijd, jou het vertrouwen kan geven dat je de rest van de reis alleen kan afleggen.

Natuurcoaching/Wandelcoaching

Als je het te confronterend vind om in de praktijk tegenover elkaar te zitten of je merkt dat je gemakkelijker kan praten als je in beweging bent, dan is natuurcoaching of wandelcoaching een goede oplossing voor jou. Opnieuw contact maken met de natuur om van daaruit expressie te geven aan je innerlijke stem, je dromen en talenten. Door de beweging en de symbolieken van de natuur ga je van hoofd-denken naar hart-voelen.

Positieve Psychologie

Positieve psychologie gaat veel dieper in op de vele componenten die bijdragen aan “zelfverwerkelijking” en je leven volledig leven. Het kan je vertellen wat je nodig hebt om gemotiveerd te zijn, waarom je blij mag zijn met wat je (al) hebt, waarom optimistisch zijn meer is dan alleen de positieve kant zien, het belang van de kwaliteit van je relaties, waarom het belangrijk is om jezelf te aanvaarden, waarom het belangrijk is om betekenis en een doel te hebben in je leven,… Deze toepassing wordt ook veel gebruikt in de Master Your Mind-training en de Mind-Walk trainingen.

Mindfulness

Als Mindfulness Trainer i.o. heb ik het voordeel dat ik veel oefeningen, technieken, wijsheid,… uit Mindfulness kan gebruiken in mijn Coachingspraktijk. Ik vind dit een grote meerwaarde omdat het een houvast geeft aan jou (bijvoorbeeld stressreducerende ademhalingsoefeningen), zowel tussen de coachingsessies, als daarna. Mindfulness neemt ook een grote plaats in bij de Mind-Walk trainingen en ik introduceer zelf ook enkele oefeningen tijdens de Master Your Mind-trainingen

Cognitieve Gedragstherapie als onderdeel van Mindfulness

Bij cognitieve therapie gaat men ervan uit dat het denken een invloed heeft op het gevoelsleven en op het doen van de mens. Bij gedragstherapie staat het gedrag centraal: hoe iemand handelt, bepaalt in belangrijke mate ook hoe die persoon zich voelt. Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dus dat gedachten (cognities) een invloed hebben op ons gedrag en op hoe we ons voelen, en omgekeerd. Ook hier zal ik soms oefeningen uit gebruiken om je beter te leren omgaan met (negatieve) gedachten, gedragspatronen,…

Neurolinguïstisch programmeren.

“Neuro” verwijst naar de hersenen en het zenuwstelsel. “Linguïstisch” is de verbale en non-verbale taal die wordt gebruikt om te communiceren. “Programmeren” is de unieke manier waarop je alles combineert om je gedrag te bepalen (ref. “Verander je leven met NLP”). Voor de meeste mensen gebeuren de dingen en ze reageren gewoon. NLP geeft je een manier om bewust anders te reageren en je meer bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en gedrag. Je zal ontdekken wat je échte drijfveren zijn, beseffen dat jij alleen verantwoordelijk bent voor je resultaten, en dat jij veranderingen kan doorvoeren om je levenskwaliteit te verbeteren. In de Master Your Mind-training wordt deze techniek ook toegepast. Deze “techniek” wordt ook gewoon in gespreksvorm toegepast.

Wat maakt van mij een coach?

Het startte allemaal vanuit mijn eigen levenservaring

Doordat ik opgegroeid ben in een onveilige opvoedingssituatie kan ik mij heel goed inleven in de angst die je voelt. Bijvoorbeeld “ik heb het gevoel dat er “iets” mijn keel dichtknijpt” of “ik heb het gevoel dat er een vrachtwagen op mijn borst staat, ik krijg geen lucht”.

Of het negatief zelfbeeld dat je ontwikkeld hebt en het stemmetje dat jou telkens toespreekt “je bent lelijk”, “je bent niks waard”, “je bent een last”, … en nog zoveel meer van diepe sporen die trauma’s kunnen achterlaten.

Het heeft mij ook enorm geholpen toen ik wist dat ik hoogsensitief was, en ik herken dit ook zeer snel bij anderen. Als ze dan over dit onderwerp gaan lezen komen er meestal veel “aaahaa’s” naar boven. Als ik merk dat je nog volledig in proces bent, of de angst op het moment te groot is waardoor er een blokkade is, kan ik hier beter op inspelen.

Graag wil ik ook een inspiratiebron zijn: “je bent nooit kapot”!